Frå venstre: Silje Pedersen, Turi Helen Gangsøy og Ragnhild H Bjånesøy i Sparebanken Vest fortel at organisasjoner og lag naturleg nok vert veldig glade når dei ringjer. Gjennom koronafondet og eldsjelfondet til Sparebanken Vest har dei i 2021 delt ut over to millioner kroner til allmennyttige formål.
Frå venstre: Silje Pedersen, Turi Helen Gangsøy og Ragnhild H Bjånesøy i Sparebanken Vest fortel at organisasjoner og lag naturleg nok vert veldig glade når dei ringjer. Gjennom koronafondet og eldsjelfondet til Sparebanken Vest har dei i 2021 delt ut over to millioner kroner til allmennyttige formål.

Sparebanken med spanderbuksene på:

Over to millionar i samfunnsutbytte i 2021