Frå venstre: Aslaug Sivertsen (93) har budd på Soltun i ein månad og er strålande nøgd og stortrivst ved Soltun på omsorgssenteret. Her i godt lag med kommunalsjef helse og velferd Gro Kalvenes.
Frå venstre: Aslaug Sivertsen (93) har budd på Soltun i ein månad og er strålande nøgd og stortrivst ved Soltun på omsorgssenteret. Her i godt lag med kommunalsjef helse og velferd Gro Kalvenes.

Aslaug (93) blant dei fyrste til å flytta inn i heildøgnsbemanna omsorgsbustad:

Nytt tilbod til å trygga dei eldre