Hummer blir målt av elev frå Austevoll vgs og representant fra HI. I hummerferdningsområdet vokser den seg større enn utenfor, noe som i seg selv er positivt for rekrutteringen.
Hummer blir målt av elev frå Austevoll vgs og representant fra HI. I hummerferdningsområdet vokser den seg større enn utenfor, noe som i seg selv er positivt for rekrutteringen.

Kronikk:

Hummerfredningen ved Trollsøy gir resultat

Hummeren ved Trollsøy har nå vært fredet i fire sesonger, og det har vært gjennomført et prøvefiske med teiner før og etter sesongstart siden 2019. Resultatene viser at fredningen er bra for både antall og størrelse av hummer i fredningsområdet, sammenlignet med referanseområdet der hummerfiske er tillatt.

Forsøksfisket gjennomføres av Havforskningsinstituttet i samarbeid med Austevoll vidaregåande skule som stiller med båt og mannskap. Fisket gjennomføres siste uken før hummersesongen starter 1. oktober og etter 3 uker inn i hummersesongen. Det fiskes både i fredningsområdet ved Trollsøy og i et referanseområde blant øyene sør for Trollsøy. Det benyttes 20 teiner i hvert område, og teinene sjekkes og flyttes til ny posisjon en gang daglig. Hummere telles og måles før de settes tilbake til sjøen i området de fanges. Annen fangst registreres, hovedsakelig krabbe og fisk.

I 2021 var det mye taskekrabbe i teinene (figur 1A), og det var en tydelig statistisk sammenheng der mye krabbe ga lite hummer i fangstene. Hummerfangsten kan derfor være påvirket av hvem som først kommer inn i teinene. Hvis det er mye krabbe til stede øker sannsynligheten for at krabben er først inn i teinen, og færre hummere vil fanges. Dette kan være en forklaring på hvorfor antallet hummer fanget ved Trollsøy i 2021 var lavere enn året før da det var lite krabbe som bifangst (figur 1B). Sammenlignet med 2019 var det likevel flere hummere i teinene ved Trollsøy i 2021. Dette er i kontrast til referanseområdet der fangstene ikke ser ut til å øke. I 2020 var det mest hummer i teinene av de tre årene undersøkelsene har foregått, men da var det også færrest krabber i fangstene.

Mens det i 2019 var 1,8 ganger så mange hummer i fredningsområdet sammenlignet med referanseområdet, så har dette forholdet økt til 3,1 ganger flere hummere ved Trollsøy i 2021. Vel tre uker inn i hummersesongen skjer det en stor endring i dette forholdet, og Trollsøy har da mellom 6,4 og 8,2 ganger flere hummere enn referanseområdet. Dette viser tydelig effekten av det omfattende hummerfisket, der bestanden i referanseområdet reduseres med mellom 47 og 80 % etter tre uker med hummerfiske. Dette er en betydelig reduksjon på så kort tid og viser at intensiteten i fritidsfisket etter hummer er svært høy.

Figur 1. Data fra tre år med prøvefiske før og etter sesongstart i fredningsområdet ved Trollsøy og i et referanseområde åpent for hummerfiske. A) Fangst av krabbe, B) Fangst av hummer, C) Gjennomsnittlig størrelse av hummeren i fangstene, D) Fangst i ulike størrelsesgrupper ved Trollsøy, E) Fangst av ulike størrelsesgrupper i referanseområdet.

Hummerfisket har også klare effekter på hummerens størrelse (figur 1C). I fredningsområdet ved Trollsøy har størrelsen økt gjennomsnittlig 1,2 cm pr. år, mens størrelsen ikke øker statistisk sett i referanseområdet. Andelen av hummerbestanden med størrelse over 30 cm har økt jevnt og trutt ved Trollsøy siden 2019 (figur 1D), mens de få individene som rekker å nå denne størrelsen i referanseområdet før hummersesongen starter, er alle forsvunnet etter kun tre uker med fiske fra starten av sesongen (figur 1E). Mellom 17 og 21 % av hummerne fra fredningsområdet ved Trollsøy er nå over 30 cm. Dette er svært positivt fordi store hunner produserer betydelig mer egg enn små hunner. Resultatene viser at et fredningsområde må ha et langsiktig perspektiv for å få full effekt av fredningen. Området ved Trollsøy er fredet til og med utgangen av 2027, og fredningen bør forlenges eller bli gjort varig*. Etablering av flere fredningsområder i en kommune eller i en region kan på denne måten være viktig for rekrutteringen til hummerbestanden.

Fiskeridirektoratet har nylig invitert kommuner til å opprette nye fredningsområder. Blant annet vurderes dette av Bjørnefjorden og Tysnes kommuner. Austevoll bør derfor benytte anledningen til å etablere nye fredningsområder i kommunen. Den virkelige positive effekten av slike tiltak vil først vise seg når arealer som omfattes av fredning, økes i betydelig grad. Resultatene fra Trollsøy og referanseområdet viser at intensiteten i hummerfisket er for stor til at bestanden kan bygges opp uten flere og større fredningsområder.

* Dette er korrigert fra den opphavelege kronikken. Det fremgår av J-181-21 Forskrift om fredningsområder for hummer, jfr journalistisk sak i nettavisen.