Kommentarskribenten stiller spørsmål om kvifor Høgre argumenterer sterkt om det private næringslivet, når ASV langt på veg er eit kommunalt støtta og eigd monopol innan reingjeringstenester i Austevoll. Illustrasjonsfoto: iStockphoto.com.
Kommentarskribenten stiller spørsmål om kvifor Høgre argumenterer sterkt om det private næringslivet, når ASV langt på veg er eit kommunalt støtta og eigd monopol innan reingjeringstenester i Austevoll. Illustrasjonsfoto: iStockphoto.com.

Kommentar:

Høgre og det kommunale monopolet