Vogntog på veg til den ukrainske grensa. Om bord i desse er to av dei tre straumaggregata Håkon Ole Waage har vore med og skaffa. Foto via Facebookgruppa Oppdateringer om transport av nødhjelp til Ukraina.
Vogntog på veg til den ukrainske grensa. Om bord i desse er to av dei tre straumaggregata Håkon Ole Waage har vore med og skaffa. Foto via Facebookgruppa Oppdateringer om transport av nødhjelp til Ukraina.

Håkon Ole koordinerte straumaggregat til ukrainske sjukehus