Heidi Sekkingstad (54) er ikkje redd for å ta i eit tak. Ho diggar å skapa med hendene, men hatar alt som inneber nål eller tråd.
Heidi Sekkingstad (54) er ikkje redd for å ta i eit tak. Ho diggar å skapa med hendene, men hatar alt som inneber nål eller tråd.

Baksidepraten:

Bussjåføren som set bøllene på plass