Bjarte Madsen peika på ein del utfordringar i tilknyting til å rekna ut kva reduksjonar i formuesskatten kan resultera i.
Bjarte Madsen peika på ein del utfordringar i tilknyting til å rekna ut kva reduksjonar i formuesskatten kan resultera i.

Lokalpolitikarane sterkt uroa for det lokale næringslivet:

Vil tinga utgreiing om formuesskatten