Helge Nordvik er innom Møkster butikk med sonen sin Storm Emil Nordvik (6). For tida er familien på totalt seks, den einaste småbarnsfamilien som er busett på øya. Her saman med Hanne Jorunn Njåstad Møgster som har drifta butikken i 17 år. Enten ho gjer stafettpinnen vidare eller set kroken på døra 30. april, er enda ikkje avklart.
Helge Nordvik er innom Møkster butikk med sonen sin Storm Emil Nordvik (6). For tida er familien på totalt seks, den einaste småbarnsfamilien som er busett på øya. Her saman med Hanne Jorunn Njåstad Møgster som har drifta butikken i 17 år. Enten ho gjer stafettpinnen vidare eller set kroken på døra 30. april, er enda ikkje avklart.

Uviss framtid for Møkster butikk