På pleie- og omsorgssenteret har aldri reinhald vore skild ut som ei eiga, konkurranseutsett teneste. Arkivfoto: G. Einarsen.
På pleie- og omsorgssenteret har aldri reinhald vore skild ut som ei eiga, konkurranseutsett teneste. Arkivfoto: G. Einarsen.

Styraren insisterer på at eigne reinhaldarar er naudsynt:

Stadstilsette reinhaldarar gjev fleksibilitet