Møkster maraton tek eit planleggingsår og kjem sterkt attende i 2023. Arkivfoto.
Møkster maraton tek eit planleggingsår og kjem sterkt attende i 2023. Arkivfoto.

Møkster maraton med pause i år, men i ny drakt i 2023