Det er særs stort fråvær, både blant tilsette og elevar, ved Austevoll-skulane denne veka.
Det er særs stort fråvær, både blant tilsette og elevar, ved Austevoll-skulane denne veka.

Omikron gjer mange sjuke:

Massivt fråvær i Austevollskulen