Skjematisk teikning av nye "Knester" som skal byggjast hos Karstensens i Danmark.
Skjematisk teikning av nye "Knester" som skal byggjast hos Karstensens i Danmark.

Knester kjøper nytt hos Karstensens