Særleg for SV og MDG sine veljarar er det klart at det bør bli verna mest mogleg strandline, medan det for høgreparta og SP er stikk motsett.
Særleg for SV og MDG sine veljarar er det klart at det bør bli verna mest mogleg strandline, medan det for høgreparta og SP er stikk motsett.

Bygging i strandsona:

Klare haldningsskilnadar mellom høgre- og venstresida