Øystein Fammestad i Vinnesvåg velforenining har god bruk for grasrotmidlane som strøymer inn på kontoen deira. Mellom anna til sherpatrapper til Veten. Arkivfoto.
Øystein Fammestad i Vinnesvåg velforenining har god bruk for grasrotmidlane som strøymer inn på kontoen deira. Mellom anna til sherpatrapper til Veten. Arkivfoto.

Grasrotandelen vatnar røtene