Inge Halstensen meiner at det var naudsynt å lokka folk bort frå Bekkjarvik sentrum og ut strendene koronasommaren 2021. Difor tok han seg ikkje tid til å byggjesøkja om stranda, kai og andre tiltak rundt Rundhola.
Inge Halstensen meiner at det var naudsynt å lokka folk bort frå Bekkjarvik sentrum og ut strendene koronasommaren 2021. Difor tok han seg ikkje tid til å byggjesøkja om stranda, kai og andre tiltak rundt Rundhola.

Strandpromenaden ved Bekkjarvik:

Gjorde meir enn løyva