Den nye gjenoppbyggingsplanen for kysttorsk kan bli klar til sommaren, venteleg med strengare regulering enn før. Foto: Inger Robøle Kristiansen / NPK
Den nye gjenoppbyggingsplanen for kysttorsk kan bli klar til sommaren, venteleg med strengare regulering enn før. Foto: Inger Robøle Kristiansen / NPK

Gjenoppbyggingsplanen for kysttorsken i rute