Alt tydar på at Austevoll ASV ikkje utan vidare kan inkludera det kommunale reinhaldet i salet av reinhaldsverksemda si. Fagforbundet og Arbeidarpartiet krev at dei tilsette som driv reinhald på kommunen sine bygg skal bli kommunalt tilsette.
Alt tydar på at Austevoll ASV ikkje utan vidare kan inkludera det kommunale reinhaldet i salet av reinhaldsverksemda si. Fagforbundet og Arbeidarpartiet krev at dei tilsette som driv reinhald på kommunen sine bygg skal bli kommunalt tilsette.

ASV må selja reinhald

Fagforbundet krev kommunalt tilsette reinhaldarar