Straffesaksansvarleg Freddy Brosvik og politistasjonssjef Vidar Mjåtvedt er urolege for dei alvorleg saker knytt til vald- og seksualområda. Arkivområdet.
Straffesaksansvarleg Freddy Brosvik og politistasjonssjef Vidar Mjåtvedt er urolege for dei alvorleg saker knytt til vald- og seksualområda. Arkivområdet.

Arbeidde med over 100 straffesaker i fjor:

Uro for valdssaker