Ulla frå norsk villsau kan hamle opp med ugras i kjøkkenhagar, viser forsking. Illustrsjonsfoto: Anita Øygard / Innovasjon Noreg
Ulla frå norsk villsau kan hamle opp med ugras i kjøkkenhagar, viser forsking. Illustrsjonsfoto: Anita Øygard / Innovasjon Noreg

Testar ut saueull som middel mot ugras