Stillehavsøsters, Magallana gigas, for fyrste gong sikkert funnen i Austevoll. Foto: Terje van der Meeren.
Stillehavsøsters, Magallana gigas, for fyrste gong sikkert funnen i Austevoll. Foto: Terje van der Meeren.

Kan rasera badeplassar og strender elles:

Stillehavsøsters påvist for fyrste gongen i Austevoll