Der ulukka skjedde, gav støypekanten fullsending etter. Vegen og murane skulle ha vorte utbetra i fjor.
Der ulukka skjedde, gav støypekanten fullsending etter. Vegen og murane skulle ha vorte utbetra i fjor.

Alarmerande dårleg stand:

Skulle vore utbetra – sjåfør hadde flaks som kom seg uskadd frå det