Skjorta til Olav Njåstad skildrar godt mannen som ber ho. Blomstrande med mykje positiv energi.
Skjorta til Olav Njåstad skildrar godt mannen som ber ho. Blomstrande med mykje positiv energi.

Baksidepraten:

Sjø, skeiser og slektstreff