Hektisk byggjeaktivitet når gymsalen skal gjerast om til kultursal ved Selbjørn skule. 
– Visjonen er å skapa mangfald i kulturlivet, seier primus motor Åsmund Aasebø.
Hektisk byggjeaktivitet når gymsalen skal gjerast om til kultursal ved Selbjørn skule. – Visjonen er å skapa mangfald i kulturlivet, seier primus motor Åsmund Aasebø.

Ny boltreplass for kultur