Helge André Njåstad (Frp) utfordrar samferdselsministeren om billettprisar på snløggbåtar. Han meiner det er urimeleg med så store skilnadar, og noko som gjer det endå meir krevjande å bu i dei verkelege utkantane, som ofte berre har snøggbåt å lena seg på.
Helge André Njåstad (Frp) utfordrar samferdselsministeren om billettprisar på snløggbåtar. Han meiner det er urimeleg med så store skilnadar, og noko som gjer det endå meir krevjande å bu i dei verkelege utkantane, som ofte berre har snøggbåt å lena seg på.

Gratis ferjer set snøggbåttilbodet i spel?

Njåstad meiner snøggbåt og ferje må likestillast