Frå venstre: Emil-Mikal Olsen Kristiansen (15) 10. trinn, Oskar Martin Olsen Fagerbakke (15), 10. trinn, Hannah Møgster (15) 10. trinn, Astrid Fagerbakke Heggland – musikalsjef og avdelingsleiar ved ungdomsskulen, Mariann Våge (15) 10. trinn, Tobias Møgster Samland (14) 9. trinn og Marie Austevoll Halstensen (15) 10. trinn.
Frå venstre: Emil-Mikal Olsen Kristiansen (15) 10. trinn, Oskar Martin Olsen Fagerbakke (15), 10. trinn, Hannah Møgster (15) 10. trinn, Astrid Fagerbakke Heggland – musikalsjef og avdelingsleiar ved ungdomsskulen, Mariann Våge (15) 10. trinn, Tobias Møgster Samland (14) 9. trinn og Marie Austevoll Halstensen (15) 10. trinn.

Endeleg klarsignal for musikal