Trass i mange smitta, er kommueoverlegen ikkje uroa over smittespreiing etter desse konkrete funna. Illustrasjonsfoto: iStockphoto.com/Naeblys.
Trass i mange smitta, er kommueoverlegen ikkje uroa over smittespreiing etter desse konkrete funna. Illustrasjonsfoto: iStockphoto.com/Naeblys.

Mest truleg omikron i omlaup:

27 ny smittetilfelle dei to siste vekene