Finansminister Trygve Slagsvold Vedum under pressekonferansen til regjeringa om koronasituasjonen i Oslo i Marmorhallen. Foto: Annika Byrde / NTB / NPK
Finansminister Trygve Slagsvold Vedum under pressekonferansen til regjeringa om koronasituasjonen i Oslo i Marmorhallen. Foto: Annika Byrde / NTB / NPK

Regjeringa innfører fleire økonomiske tiltak

Regjeringa varslar at den nasjonale kompensasjonsordninga for næringslivet blir gjeninnført, i tillegg til fleire andre økonomiske tiltak.

– No som me strammar litt inn på smitteverntiltaka, er det òg eit behov for at regjeringa stiller opp økonomisk for bedriftene og dei tilsette som blir ramma, seier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) på ein pressekonferanse tysdag.

– Med forslaga vi legg fram i dag, vil me gi folk og bedrifter økonomisk tryggleik og gjera det lettare å halda hjula i gang i tråd med smitteverntiltaka.

Den nasjonale kompensasjonsordninga for næringslivet blir gjenopna for månadene november og desember, med nokre justeringar. Maksimal utbetaling blir lågare enn før, slik at ordninga først og fremst treffer mindre aktørar, seier finansministeren.

Forlengjer støttetiltak for kollektivtransport

Kompensasjonsordningane som gjeld for togselskap, og for kommersielle buss- og båtruter blir førte vidare ut mars. Regjeringa foreslår òg å utsetja gjeninnføringa av flypassasjeravgifta til 1. april neste år.

Regjeringa varslar òg at dei ser på justeringar av kompensasjonsordningane for kultursektoren og idrett og frivilligheit. Den kommunale kompensasjonsordninga får éin milliard ekstra som beredskap for kommunane.

– Den kommunale kompensasjonsordninga er til for at kommunane skal kunne gi støtte til dei lokale bedriftene som no blir ramma av smitteverntiltaka, men av ulike grunnar fell utanfor andre støtteordningar. Den vil derfor kunne målrettast lokalt på ein betre måte, seier finansministeren.

Doblar omsorgspengar

I tillegg foreslår regjeringa å dobla talet på dagar ein kan vera heime med sjuke barn òg i 2022.

– Med ein usikker smittesituasjon og låg terskel for å halda barn heime vil behovet for å vera heime med sjuke barn bli større enn normalt òg neste år. Me foreslår derfor for Stortinget at familiar får dobbel kvote med omsorgspengar i 2022, seier arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik (Ap) om ordninga.

Også retten til omsorgspengedagar dersom skular og barnehagar skulle bli stengde, blir forlengt.