Nettleiga vert annleis innretta hos Austevoll kraftlag, samanlikna med andre nettleigeselskap.
Nettleiga vert annleis innretta hos Austevoll kraftlag, samanlikna med andre nettleigeselskap.

Ny nettleige basert på jamt forbruk