Beslaga av ulovlege hummarteiner i Vestland, inklusive Austevoll, er nedslåande. Illustrasjonsfoto: iStockphoto.com.
Beslaga av ulovlege hummarteiner i Vestland, inklusive Austevoll, er nedslåande. Illustrasjonsfoto: iStockphoto.com.

Mange politimeldingar etter hummarkontroll i Vestland

30 politimeldingar og 70 beslaglagde teiner var resultatet då Fiskeridirektoratet, Kystvakta og politiet nyleg gjennomførte ein kontroll av hummarfisket i Vestland fylke.

Kontrollen gjekk over fire dagar i kommunane Øygarden, Austevoll og Bjørnefjorden, og resultatet var nedslåande, ifølgje Fiskeridirektoratet.

– Samanlikna med tidlegare kontrollar i same område etter at hummarfangstperioden er slutt, er dette litt nedslåande, seier inspektør Rudi Iden i Fiskeridirektoratet region Vest i ei pressemelding

Beslaga vart gjorde mellom anna med bakgrunn i feil fluktopning, manglande rømmingshol, dårleg eller mangelfull merking og fangsting i fredingsområde for hummar, skriv Fiskeribladet.

Hummarfisket sør for Stad vart avslutta 30. november, men held fram til 31. desember nord for Stad.