Mirjam Stenevik har blanda kjensler for staden ho vekste opp. Det har ho brukt aktivt i eit av fotoprosjekta sine.
Mirjam Stenevik har blanda kjensler for staden ho vekste opp. Det har ho brukt aktivt i eit av fotoprosjekta sine.

Portrett av fotograf Mirjam Stenevik:

Kontrastmakaren