Anita Nordeide er særs ivrig med fotoapparatet sitt. Fuglar i alle storleikar, frå kongefugl til havørn, er å finna på minnebrikka.
Anita Nordeide er særs ivrig med fotoapparatet sitt. Fuglar i alle storleikar, frå kongefugl til havørn, er å finna på minnebrikka.

Byrja fotografera for halvanna år sidan:

Fjør, fugl og foto