Lundefuglen er blant dei mest talrike i Noreg, men bestanden har likevel vorte kraftig redusert dei siste åra. Foto: Peder Skjelten / NPK
Lundefuglen er blant dei mest talrike i Noreg, men bestanden har likevel vorte kraftig redusert dei siste åra. Foto: Peder Skjelten / NPK

Dramatiske tilstandar for sjøfuglane

Ein ny rapport viser at fleire sjøfuglartar står i fare for å forsvinna frå Vestland. Mattilgang er mykje av grunnen.

Fleire artar står i fare for å forsvinna frå Vestland fylke. ifølgje ein ny rapport presentert av Statsforvaltaren i Vestland. Rapporten har undersøkt utviklinga for sjøfuglane i perioden 2014-2020, skriv NRK Vestland.

– I praksis er nær to tredelar av sjøfuglartane i norske område raudlista, fortel seniorforskar i Norsk institutt for naturforsking (Nina), Tycho Anker-Nilssen.

Forskaren seier at mykje av forklaringa ligg i mattilgangen. Klimavariasjonar og klimaendringar påverkar matfatet til fuglane, men òg faktorar som arealbeslag, fiskeri og forureiningar.

Lundefuglane er blant dei mest talrike sjøfuglane vi har, men nedgangen er likevel stor.

I norske område har bestanden blitt redusert med tre firedelar. I 1979 kunne ein måle 1,4 millionar hekkande par på fuglefjella på Røst, i år var talet 215.000.