Illustrasjonsfoto: iStockphoto.com.
Illustrasjonsfoto: iStockphoto.com.

Den første havbruksmerden i verda i resirkulert materiale