Befaring til fots tysdag: Karane tok beina fatt og var med eldsjela Øystein som gladeleg visar vegen der stien skal gå. – Utsikta går fra Langenuen i aust til Siggjo i sør, fortel Øystein. Heile Selbjørnsfjorden ligg rett sør for oss. Når trappene er på plass, er det fire fine turmoglegheiter å gå opp til Veten fra sør, informerar han. Fra venstre: Mads Brænd, Edvard Torsnes og Øystein Fammestad.
Befaring til fots tysdag: Karane tok beina fatt og var med eldsjela Øystein som gladeleg visar vegen der stien skal gå. – Utsikta går fra Langenuen i aust til Siggjo i sør, fortel Øystein. Heile Selbjørnsfjorden ligg rett sør for oss. Når trappene er på plass, er det fire fine turmoglegheiter å gå opp til Veten fra sør, informerar han. Fra venstre: Mads Brænd, Edvard Torsnes og Øystein Fammestad.

Sherpaar og helikopterflygarar i gang:

Tripp, trapp tursko til Veten