Håvard Singelstad er fersk i direktørrolla i kraftlaget.
Håvard Singelstad er fersk i direktørrolla i kraftlaget.

Håvard Singelstad er fersk i sjefstolen på kraftlaget:

Tok over på topp