Det ser ille ut i veggrøfta ved Økshamaren. Å hiva slakteavfall frå husdyr på denne måten er forbode.
Det ser ille ut i veggrøfta ved Økshamaren. Å hiva slakteavfall frå husdyr på denne måten er forbode.

Grunneigar sjokkert:

Nokon dumpa ulovleg slakteavfall i veggrøfta