Jonny Horgen (til venstre) og Jostein Hovland har berre ein dryg månad att som skipper og ambulansetilsett i Austevoll. Det er vedmodig, meiner duoen.
Jonny Horgen (til venstre) og Jostein Hovland har berre ein dryg månad att som skipper og ambulansetilsett i Austevoll. Det er vedmodig, meiner duoen.

Veteranane fekk ikkje jobb vidare:

«Rygervakt» kastar loss etter ti år