Inngangen til gravlunden.
Inngangen til gravlunden.

Gravstøtter vandalisert