Kari Elisabeth Kaski (SV) understrekar at finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) ikkje kan ta SVs støtte for gitt når han og resten av regjeringa skal prøve å få fleirtal for sitt budsjettforslag. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB / NPK
Kari Elisabeth Kaski (SV) understrekar at finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) ikkje kan ta SVs støtte for gitt når han og resten av regjeringa skal prøve å få fleirtal for sitt budsjettforslag. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB / NPK

Eldprøve for ferske budsjettkameratar – dette er tidsfristen