«Vestviking» har lagt til kai på Skår på Hundvåkøy i nær to år. I september kom partane i reiarlaget til ei semje, slik at Hans Reidar Njåstad vart kjøpt ut. Her ligg fartøyet på Salthella i førre veke.
«Vestviking» har lagt til kai på Skår på Hundvåkøy i nær to år. I september kom partane i reiarlaget til ei semje, slik at Hans Reidar Njåstad vart kjøpt ut. Her ligg fartøyet på Salthella i førre veke.

«Vestviking» attende i fiskeri