Deloitte si evaluering sette fingeren på utfordringar i plan- og byggjesaksavdelinga. Særleg vert brot på tidsfristar trekte fram. Rådmann Bjarte Madsen vil styrka avdelinga i 2022, og plan- og byggjesakssjef Sunniva Skålnes Samdal kan konkludera med er monaleg auke i personalressursar over to år.
Deloitte si evaluering sette fingeren på utfordringar i plan- og byggjesaksavdelinga. Særleg vert brot på tidsfristar trekte fram. Rådmann Bjarte Madsen vil styrka avdelinga i 2022, og plan- og byggjesakssjef Sunniva Skålnes Samdal kan konkludera med er monaleg auke i personalressursar over to år.

Stadig meir å gjera for plan- og byggjesaksavdelinga