Birgit Herfindal Aarland seier det aldri er ein kjedeleg dag på jobb. Steinar Aarland fortel at det er ein livsstil og han tek aldri fri, bortsett frå når det er fotballkamp. 
- Då går eg heim, og ser i alle fall litt av kampen, smiler han.
Birgit Herfindal Aarland seier det aldri er ein kjedeleg dag på jobb. Steinar Aarland fortel at det er ein livsstil og han tek aldri fri, bortsett frå når det er fotballkamp. - Då går eg heim, og ser i alle fall litt av kampen, smiler han.

Service er Steinar sin Joker