Kjell Arve Vorland håpar at endå fleire flydelar frå Oskar Helbing sin FW-190 kan dukka opp frå naust og løer på Hundvåkøy.
Kjell Arve Vorland håpar at endå fleire flydelar frå Oskar Helbing sin FW-190 kan dukka opp frå naust og løer på Hundvåkøy.

Oppsiktsvekkjande vrakdelar frå krigen