Ei eldre Fjord1-ferje, MF "Sogn" blokkerer no ferjeleiet ved Hufthamar. Her er "Sulafjord", som etter planen skal inn i sambandet frå helga av.
Ei eldre Fjord1-ferje, MF "Sogn" blokkerer no ferjeleiet ved Hufthamar. Her er "Sulafjord", som etter planen skal inn i sambandet frå helga av.

MF «Sogn» i drift igjen frå 20:10