Anne-Marie Sandve si siste preik som sokneprest i Austevoll. I starten av gudstenesta bar barnebarnet Mikal Kråvik (11) krossen, og svigerson som òg er prest, Eivind, var med som ein av fire prestar i gudstenesta.
Anne-Marie Sandve si siste preik som sokneprest i Austevoll. I starten av gudstenesta bar barnebarnet Mikal Kråvik (11) krossen, og svigerson som òg er prest, Eivind, var med som ein av fire prestar i gudstenesta.

– I Austevoll er du Presten