Garantikraftproduktet slår inn når pristaket er passert. I dag ligg spotmarknaden på over 131 øre kW/t og då hadde eit tak på 70 øre, frå fredag av har du ikkje glede av pristaket før prisen stig til 179 øre kW/t.
Garantikraftproduktet slår inn når pristaket er passert. I dag ligg spotmarknaden på over 131 øre kW/t og då hadde eit tak på 70 øre, frå fredag av har du ikkje glede av pristaket før prisen stig til 179 øre kW/t.

Garantikrafttaket blir meir enn dobbelt så dyrt