Camilla Ahamath (til venstre) og Ida Sekkingstad i SV utfordrar fiskeria og havbruksnæringa til å ta sterkare grep om eiga ureining.
Camilla Ahamath (til venstre) og Ida Sekkingstad i SV utfordrar fiskeria og havbruksnæringa til å ta sterkare grep om eiga ureining.

Plastureining:

SV utfordrar dei marine næringane