Komponist Steinar Christensen syner stolt fram partituret til Loddo.
Komponist Steinar Christensen syner stolt fram partituret til Loddo.

Leikande tonar til Loddo