Slik kan fritidsparken utanfor ungdomsskulen på Eidsbøen bli sjåande ut. Illustrasjon: Norconsult.
Slik kan fritidsparken utanfor ungdomsskulen på Eidsbøen bli sjåande ut. Illustrasjon: Norconsult.

Friluftsparken ventar på politisk vedtak