Regina N. Vestrheim, Ingrid N. Vestrheim, Anne Charlotte Østervold og Cathrine Marie Østervold på toppen av Kongskleiva. Ein av årets sommartur i Austevoll.
Regina N. Vestrheim, Ingrid N. Vestrheim, Anne Charlotte Østervold og Cathrine Marie Østervold på toppen av Kongskleiva. Ein av årets sommartur i Austevoll.

Over haug og hammar